INZICHT

01

DOORZICHT

02

OVERZICHT

03

PERFECTIONISME

04

SESSIES
INDIVIDUELE BEGELEIDING

 

 

 

 

 

 

 

 

WAT en HOE...

 

 

HET ONTWIKKELINGSTRAJECT:

Eerst is er steeds een verkennend gesprek, de intake. 

Daarbinnen zal ik je inleiden in mijn manier van werken en voelen we ook of het tussen ons zal klikken.

Het duurt ongeveer 30min. en is gratis.

Ik zal je dan vragen of je graag met mij een stapje verder gaat.

Tijdens de sessies gaan we volgens het vorkmodel je ontwikkelingsmogelijkheden in kaart brengen.

Je traject, je identiteit, je sturing en hoe je daarmee in de wereld staat worden in het licht gezet.

Zo krijgen we inzicht op je patronen, kwaliteiten, blokkades: Je OntwikkelingsPunten.

Hiermee gaan we concreet aan de slag tot je een balans gevonden hebt.

PERFECTIONISME-SESSIES: 

Indien we tijdens het ontwikkelingstraject meerdere symptomen ontdekken die dit patroon voeden,

kan er een OCP-coaching opgestart worden. Je kan ook los van het ontwikkelingstraject deze sessies volgen.

Hier ga ik met jou in een proces dat speciaal ontwikkeld is om het dwangmatige gedrag van dit patroon te doorbreken.

Ik kijk er erg naar uit om met jou concreet aan de slag te gaan!

PAKKETTEN: 
 
01 INZICHT - Losse Sessie ( 60min tot ... duurtijd die nodig is)
 
Via het Vorkmodel gaan we een licht schijnen op je denkpatronen die zich manifesteren op de verschillende sporen.
Op deze manier krijg je INZICHT op je drukpunten.
 Je kan het na deze sessie steeds kiezen om te stappen naar het traject DOORZICHT. 
 • Waar sta ik nu in mijn leven?
 • Welke overtuigingen belemmeren me?
 • Welke patronen blokkeren me?
 • Hoe stuur ik mezelf aan?
 • Hoe kijk ik met een andere bril naar mezelf en mijn drukpunt?
Programma:
1/ Opstart: Mail waarin jij vertelt wat er aan de hand is.
2/ Online Sessie: Waarbinnen we helder in de licht zetten waar je knopen liggen.
3/ Samenvatting: Mail waarin ik kernwoorden en patronen scherp zet en oefenmateriaal/lectuur/opstart meegeef, 
waarmee je zelf aan de slag kan.
 
02 DOORZICHT - Intake + 4x 75'- sessie + 5x verslag.

Tijdens dit TRAJECT gaan we met het Vorkmodel je ontwikkelingsmogelijkheden in kaart brengen.

Je traject, je identiteit, je sturing en hoe je daarmee in de wereld staat, worden in het licht gezet.

Via het inzicht op je patronen, kwaliteiten en blokkades, kan je in ontwikkeling gaan, om DOORZICHT

te bekomen die zal zorgen voor de noodzakelijke balans.

 • Waar sta ik nu in mijn leven?
 • Waar loop ik steeds tegenaan?
 • Wat zijn mijn patronen?
 • Hoe stuur ik mezelf aan als ik actie wil ondernemen? 
 • Wat wil ik betekenen voor mezelf en de wereld rondom me?
 • Welke acties kan ik ondernemen om verder te kunnen?
Programma:
1/ Opstart: Mail waarin jij vertelt wat er aan de hand is.
2/ Intakegesprek (30') gratis: we gaan verkennen of we elkaar liggen.Indien ja, dan wordt er meteen een 1e sessie aan gekoppeld.
3/ Sessies: We werken op maat van jouw 'probleem' naar wat er nu is, waar je naartoe wil en wat er voor nodig is om dat te bereiken.
4/ Samenvatting: Na elke sessie krijg je een mail waarin ik kernwoorden en patronen scherp zet en oefenmateriaal/lectuur/opstart meegeef waarmee jij zelf aan de slag kan.
 
03 OVERZICHT - Opvolgsessies  4 x 55'- sessie + 4x verslag
  'Ik blijf steken in 'het zien', in 'Bewust Onbekwaam' en wil graag ontwikkelen naar 'Onbewust Bekwaam'.
Je hebt reeds een traject gelopen, je hebt inzicht & doorzicht verworven maar wilt graag opvolging rond je verworvenheden. 
In de opvolg-sessies focussen we op de implementatie van je verworvenheden in je leven en wandelen we mee naar het doel dat je graag wilt bereiken.
 • Hoe implementeer ik mijn inzicht in mijn dagelijks leven?
 • Hoe kan ik stappen blijven zetten naar mijn doel?
 • Hoe kan ik mijn balans behouden?
Programma:
 
1/ Sessies:
 • We gaan concreet in op de progressie en hoe je die kan aanhouden.
 • We werken op sturing en acties.
 • We zetten steeds stappen vanuit een ander oogpunt om het doel te bereiken.
2/ Samenvatting:
Na elke sessie krijg je een mail waarin ik kernwoorden en patronen scherp zet, en oefenmateriaal/lectuur/opstart meegeef waarmee je zelf aan de slag kan.
 
04 PERFECTIONISME - PAKKET - Opstart + 3 sessies + doc./huiswerk.

Perfectionisme uit zich in verschillende kenmerken of 'symptomen'.

Het stuurt je denken, doen en voelen in verschillende contexten

en kent daardoor ook uiteenlopende ingangen en gevolgen.

Het woord ‘moeten’ en ‘er is geen keuze’ staan meestal erg centraal. 

Via het onderbouwde stappenplan van OCP-coaching- Marcel Hendrickx© gaan we het patroon herkennen en 

op bewust en onbewust vlak het sturende van dit patroon tot balans brengen.​ 

Opstart sessie: 90min. 

Opvolgsessies: 60min.

Afhankelijk van de weerstanden die de cliënt draagt kan het aantal sessies gaan van 4 tot een langer traject.

Dit traject kan gecombineerd worden met Ontwikkelingsgerichte coaching/Vorkmodel.