top of page

Ontwikkeling in Praktijk

Leef jij voluit jouw leven?

Ben jij in staat om los te laten?

Weet jij waarin je kan ontwikkelen?

Ben jij in staat om jezelf bij te sturen?

Hoe ik het zie...
DE KRACHT VAN AUTHENTIEKE BEWEGING.
We moeten niet altijd alles beter te willen. 
We moeten niet altijd aan alles 'werken' in ons leven. 
Het moet niet altijd efficiënt, snel en up to date. 
WE MOETEN NIET! mag het even…
WIJ ZIJN GEEN MACHINES.
Wij zijn mensen, authentiek, met kwaliteiten en een eigen persoonlijkheid.
Dat is goed en mooi en dat mogen we koesteren.
LEVE DE IMPERFECTIE!
Ik draag een ode toe aan de imperfectie. Aan het leven met vallen en opstaan, aan genieten met volle teugen. Aan toegeven, aan durven gaan, aan falen. 
GEEN BALANS ZONDER TEGENGESTELDEN...
Als jij uit balans bent en je hebt daar last van, gaan we samen op zoek naar dat wat je terug in balans kan brengen. Je ontdekt jezelf zoals je bent en ziet ook meteen waar je uit balans bent. 
Dat is de kracht van de authentieke beweging.

 

POP, Het Proces:

 

Het Persoonlijk Ontwikkelingsproces

brengt helder in kaart waar je kwaliteiten en je uitdagingen liggen, geeft inzicht hoe je jezelf kan aansturen en welke ontwikkelingen er op je pad liggen.

De ontwikkelingsgerichte POPcoach

zal het licht schijnen op de blinde vlekken en patronen die jij maakt  zodat je inzichten verwerft die je in beweging zetten om authentiek te kunnen ontwikkelen.

Stap voor stap AUTHENTIEK ONTWIKKELEN met het Vorkmodel®als leidraad.

Ontwikkelingsgericht POPcoachen gaat over

Durven loslaten.

Inzichten verwerven.

Balans vinden.

Leren staan in je eigen kracht.

Authentiek in ontwikkeling gaan.

De Ontwikkelingsgerichte POPcoach

Gaat je begeleiden,

gaat je tools aanreiken,

gaat je via gerichte vraagstelling inzichten geven,

zodat je concreet kan bewegen naar jouw doel.

bottom of page