top of page

Het is ongelooflijk boeiend om door je ontwikkeling te ontdekken hoe je omgeving anders op jou reageert.

Hoe de inzichten die je verwerft, je nieuwe kansen en een richting geven.

Hoe je leven effectief verandert, omdat je er anders mee omgaat.

Een mindset die je voortdurend laat bewegen.

Het antwoord zit in jou

VEELGESTELDE VRAGEN
Wat is het verschil tussen een psycholoog en een ontwikkelingsgerichte POPcoach?

De psycholoog 

gaat je laten praten en stuurt bij met vragen die aansturen op je eigen denken.

Jij brengt problemen aan en er zal naar je geluisterd worden. Je kan het van je afpraten.

De ontwikkelingsgerichte (PoP) coach  

gaat de focus niet op de problematiek leggen, maar op het positieve doel dat je uit de problematiek kan halen.

Om dat doel te kunnen bereiken wordt er gewerkt op verschillende sporen (Vorkmodel), waardoor je inzicht krijgt in je gedrag, je waarden, patronen, je zelfsturing, je identiteit en hoe je dat vertaalt naar je omgeving.

Hoe werkt het dan precies als ik naar de PoPcoach stap?

Jij geeft een aanmelding door, een onderwerp waarmee je worstelt en graag wil aanpakken. Daarmee starten we een intakegesprek waarbinnen we mekaar leren kennen en bepalen of we samen verder willen.

In de eerste sessie gaan we de aanmelding omzetten in een project dat concreet, haalbaar en positief geformuleerd is.

Het project heeft een doel waar constructief naar gewerkt wordt.

Kunnen alle problemen opgelost worden met ontwikkelingsgericht werk?

We gaan ervan uit dat 'oplossen' niet werkt op lange termijn. We gaan de uitdaging aan om je probleem te herkaderen naar een ontwikkelingskans.

Daarom kijken we naar jou als GEHEEL vanuit de verschillende lagen of sporen.

We geven je inzicht in dmechanismen van deze sporen zodat je ze kan ontwikkelen tot een balans die klopt voor jou.

Hoeveel sessies zijn er nodig vooraleer ik echt mijn doel bereikt heb?

Alles hangt af van de voortgang die jij kan boeken binnen een bepaalde tijd.  Wanneer je zelf helder kan aangeven wat je graag wil aanpakken zonder dat je daarmee emotioneel blokkeert, kan je traject binnen enkele sessies afgerond zijn.

 

Als het gaat om emotionele en diepmenselijke blokkades, zal het traject lopen over een langere tijdspanne.

Jezelf TIJD geven in dit traject uiterst belangrijk.

Het kan niet sneller gaan dan wat jij stap voor stap zelf aankan. Nieuwe inzichten moeten de kans krijgen om zich te ontwikkelen en te verankeren.

 

bottom of page