top of page
OGC- Vorkmodel R. Vandamme

Gericht ontwikkelen in je leven, studie en loopbaan

OGC - methodiek | R.Vandamme©

Sta je op een kruispunt in je leven? Weet je niet meer welke richting je uit wilt?

Loop je steeds vast op dezelfde zaken? Zie je enkel een muur die je belet om verder te kunnen?

Met een gericht ontwikkelingstraject, OGC, krijg je zicht op waar jij in je leven, werk of studie staat,

hoe je zelf uit je vicieuze cirkel kan stappen en kan ontwikkelen naar het doel dat we samen in kaart brengen. 

Ontdek je talenten en kwaliteiten.
Weet wat jou 'zin' geeft in je leven.
Ontwikkel de sturing die je naar je doel kan brengen.
Leer Leven, studeren en werken vanuit jouw visie en kernkracht.
Loopbaanbegeleiding POP
OCP-interventie

Bevrijd je van dwangmatige patronen

OCP- methodiek | M. Hendricks©

Ervaar jij je leven, studie of werk als ingewikkeld, vol ‘moeten’ en stress? 

Staat je denken, doen en zijn in het teken van wat de buitenwereld ‘verwacht’?

Word je leven overheerst door schuld en zelfkritiek?

Ligt je lat steeds (té) hoog?

 

Herken je je in deze symptomen:

 

 • Té grote betrokkenheid

 • Niet kunnen kiezen

 • Uitstelgedrag

 • Controledwang

 • Piekeren

 • Overdreven angstgedachten

 • Laag zelfbeeld

 • Blijven doorgaan (Burn out)

Met de OCP-methodiek ontwikkelen we je patroon met inzicht, handvaten en breinoefeningen tot een evenwicht. 

Bevrijd van het dwangmatige karakter, ben je in staat om weer volop te ontwikkelen en met 'zin' in het leven te staan.

Sta in je kracht.

Baken je grenzen af.

Voel je vrij en sterk.

Geef jezelf de zuurstof die je nodig hebt.

Leef voluit jouw leven met zelfvertrouwen.

Ouderbegeleiding

Als ouder terug in je kracht staan

Gezins- en ouderbegeleiding met

OGC en OCP methodiek & BEN-model

Als je merkt dat je kind het moeilijk heeft, zal je er alles aan doen om ervoor te zorgen dat het opgelost wordt.

Maar vaak vergeet je als ouder je eigen zelfzorg en -liefde.

Wanneer jij jezelf de zorg en aandacht geeft die je toekomt, zal ook je gezin daar wel bij varen.

Want jij bent immers hun toeverlaat, spiegel en voorbeeld. 

Met een gerichte kijk op waar jij nu staat en hoe jij je kan ontwikkelen voor jezelf en je gezin,

gaan we concreet aan de slag, zodat je weer helemaal in je kracht als ouder en mens kan staan.

 • Inzicht verwerven in je patronen en je rol in de gezinsdynamiek.

 • Je eigen patronen en rol herkennen en doorbreken.

 • Waarden en normen zichtbaar maken, benoemen en herkaderen.

 • Je eigen kwaliteiten ontdekken en in je kracht durven staan.

 • Verbinding met jezelf en je gezin aangaan vanuit autonomie.

 

Baken je grenzen af.
Durf gebakerd te lossen.
Vind je balans met zelfzorg en -liefde. 
Sta volop in je kracht als mens én ouder.
bottom of page