Ik geloof  in de Kracht van Authentieke Beweging. 

Het Proces van Voortdurende Ontwikkeling. 

Na jarenlange ervaring als bewegings & theatercoach in de

sociaal-artistieke sector, in schooltrajecten, in trajecten met

professionele acteurs en jonge mensen in opleiding.

Na een hele tocht als theatermaker waarbinnen ik naast regisseren

ook zelf stukken schreef en bracht met thema’s als

druk, burn out, perfectionisme, was de volgende stap in mijn

ontwikkeling onvermijdelijk. Ik wilde doorgronden hoe je mensen

naast het voorhouden van een spiegel ook echt kon begeleiden zodat ze 

nieuwe inzichten zouden kunnen verankeren en ontwikkelen.


Ontwikkelingsgericht coachen 

Ik zocht en vond de opleiding, een diepgaande coachmethode, 

Vorkmodel® Prof. Rudy Vandamme,waarmee je alle aspecten van het menselijk denken

uiteenrafelt en in kaart kan brengen om het vervolgens stap voor stap te kunnen ontwikkelen.

Ik ontdekte tijdens de opleiding dat er heel wat methodieken vanuit mijn achtergrond

mooi konden aansluiten bij het vorkmodel dat ik aangereikt kreeg.

Als creatieve denker zoek ik de authenticiteit in elke mens op en durf daarvoor af te wijken van de bewandelde paden. Ik ben een gedreven en bevlogen mens en coach. Ik werk en inspireer vanuit het hart.

Ik ben flexibel, kijk en voel mee, ik associeer. Ik heb als coach een gerichte positieve aanpak.

Ik kan, zo vertelden al velen mij, mensen terug het vuur, de kracht én het geloof geven om zelf in beweging te kunnen komen.

De wereld en dus wij,

zijn in voortdurende beweging.

Je kan deze beweging niet stopzetten. 

Je kan ze wel aanvaarden,

 integreren en omzetten in jouw kracht.

Ik geloof dat 'mee'bewegen de enige manier is om te kunnen leven zoals jij dat zelf wilt.

Daar zet ik me voor in.

Samen te bewegen naar

het doel dat jij voor ogen hebt.

STUDIES

  • Gecertifieerd Ontwikkelingsgerichte coach. Prof. Rudy Vandamme. 

  • Aggregaat Pedagogiek Dramatische Kunst.

  • Post-Graduaat Theaterwetenschappen

  • Specialisatie bewegings-& theatertechnieken.

  • Master in Drama - Studio Herman Teirlinck  

  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White Pinterest Icon
  • White Instagram Icon